Aids patients, grapevines and Black Goo. Sherlock Holmes investigates'.

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)7-9
  TijdschriftForum Microbiologicum
  Volume2000
  StatusGepubliceerd - 2000

  Citeer dit