Air Ambulance: The Antimicrobial Power of Bacterial Volatiles

A. Lammers (Co-auteur), Michael Lalk, Paolina Garbeva

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

5 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Air Ambulance: The Antimicrobial Power of Bacterial Volatiles'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds