Alain Dugrand, Frédérique Laurent, Willi Münzenberg. Artiste en révolution (1889-1940) [Review of: A Dugrand (2008) Willi Münzenberg. Artiste en révolution (1889-1940)]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Duits
Pagina's (van-tot)1-3
TijdschriftFrancia: Forschungen zur Westeuropäischen Geschichte
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit