Alchemical Practice: Looking Towards the Chemical Humanities

Megan Priorko, Marieke Hendriksen, Simon Werrett

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1-18
TijdschriftAmbix
Volume69
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 11 mrt. 2022

Citeer dit