Alcohol and educational inequalities: Hazardous drinking prevalence and all-cause mortality by hazardous drinking group in people aged 50 and older in Europe

S. Trias Llimós, M. Bosque-Prous, N. Obradors-Rial, E. Teixidó-Compañó, M.J. Belza, F. Janssen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

126 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Alcohol and educational inequalities: Hazardous drinking prevalence and all-cause mortality by hazardous drinking group in people aged 50 and older in Europe'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences