Alcohol and gender gaps in life expectancy in eight Central and Eastern European countries

S. Trias Llimós, F. Janssen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

91 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Alcohol and gender gaps in life expectancy in eight Central and Eastern European countries'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences

Medicine & Life Sciences