Alcohol consumption and risk of aging macula disorder in a general population-the Rotterdam Study

S.S. Boekhoorn, J.R. Vingerling, A. Hofman, P.T.V.M. de Jong

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)834-839
TijdschriftArchives of Ophthalmology
Volume126
DOI's
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit