Alcoholic fermentation: beverages to biofuel.

P. Romano, G. Fleet, T. Boekhout

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)965-966
  TijdschriftFEMS Yeast Research
  Volume8
  Nummer van het tijdschrift7
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2008

  Citeer dit