Aldwesterlauwersk Frysk /e:/ yn it Nijwesterlauwerske Frysk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

58 Downloads (Pure)
Originele taal-2Fries
Pagina's (van-tot)71-96
Aantal pagina's26
TijdschriftIt Beaken
Volume53
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 1991

Citeer dit