Alfalab: Construction and Deconstruction of a Digital Humanities Experiment

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijkpeer review

4 Citaten (Scopus)
325 Downloads (Pure)
Originele taal-2Niet gedefinieerd
Titele-Science 2009
Plaats van productieOxford
Pagina's1-5
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit