Algal Growth and Loss Rates in Lake Loosdrecht - 1st Evaluation of the Roles of Light and Wind on a Basis of Steady-State Kinetics

H.J. Gons, M. Rijkeboer

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  1 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)129-138
  TijdschriftHydrobiologia
  Volume191
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1990

  Citeer dit