Algemene Natuurkwaliteit: soortenrijkdom in relatie tot grondgebruik

H.A. Udo de Haes , G.R. de Snoo, W.L.M. Tamis, K. J. Canters

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)47-51
TijdschriftLandschap
Volume14
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2002
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit