Algoritmes afwegen: Verkenning naar maatregelen ter bescherming van mensenrechten bij profilering in de uitvoering

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportProfessioneel

20 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Plaats van productieDen Haag
UitgeverijRathenau Instituut
Aantal pagina's93
StatusGepubliceerd - 17 mei 2022

Publicatie series

NaamRathenau Institute

Citeer dit