Aligning the Measurement of Microbial Diversity with Macroecological Theory

James C. Stegen, Allen H. Hurlbert, Ben Bond-Lamberty, Xingyuan Chen, Carolyn G. Anderson, Rosalie K. Chu, Francisco Dini-Andreote, Sarah J. Fansler, Nancy J. Hess, Malak Tfaily

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
TijdschriftFrontiers in Microbiology
Volume7
DOI's
StatusGepubliceerd - 23 sep. 2016
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit