All aspergilli are not created equal

R.A. Samson, J. Varga

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)50-50
  TijdschriftMycoses
  Volume54
  StatusGepubliceerd - 2011

  Citeer dit