All good and well: introducing an objection in Dutch

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)135-148
Aantal pagina's14
TijdschriftLinguistics in the Netherlands
Volume2020
DOI's
StatusGepubliceerd - 2020

Citeer dit