All in the family?” The relationship between sibling offending and offending risk

J. Beijers, C. Bijleveld, S. van de Weijer, A.C. Liefbroer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

112 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'All in the family?” The relationship between sibling offending and offending risk'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Social Sciences