All mycorrhizas are not equal - Response from Van der Putten, Vet, Harvey and Wäckers

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  1 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)672-673
  TijdschriftTrends in Ecology & Evolution
  Volume16
  Nummer van het tijdschrift12
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2001

  Citeer dit