All Tcf HMG box transcription factors interact with Groucho-related co-repressors

H. Brantjes, J. Roose, M. van de Wetering, J.C. Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1410-1419
TijdschriftNucleic Acids Research
Volume29
StatusGepubliceerd - 2001

Citeer dit