All that glitters is not Ramularia

S.I.R. Videira, J.Z. Groenewald, U. Braun, H.D. Shin, P.W. Crous

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  94 Citaten (Scopus)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'All that glitters is not Ramularia'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Medicine & Life Sciences

  Agriculture & Biology