Alle dialectwoordenboeken verzameld

N. van der Sijs

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

181 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)204-205
Aantal pagina's2
TijdschriftOnze Taal
Nummer van het tijdschrift7-8
StatusGepubliceerd - 2015

Citeer dit