Alle streken van het kompas. Maritieme geschiedenis in Nederland [Review of: M. Ebben (2010) Alle streken van het kompas. Maritieme geschiedenis in Nederland]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)114-116
TijdschriftTijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis
Volume9
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit