Alledaagse belevenissen in oorlogstijd. Het NIOD conserveert egodocumenten

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)4-5
TijdschriftMetamorfoze Nieuws
Volume12
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit