"Alledaagse cultuur" - A matter of opinion: The history and current state of European Ethnology in the Netherlands

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

1 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)15-37
TijdschriftJahrbuch für Europäische Ethnologie
Volume12
StatusGepubliceerd - 2017

Citeer dit