Allee effect in larval resource exploitation in Drosophila: an interaction among density of adults, larvae and micro-organisms

B. Wertheim, J. Marchais, L.E.M. Vet, M. Dicke

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  112 Citaten (Scopus)
  2 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Allee effect in larval resource exploitation in Drosophila: an interaction among density of adults, larvae and micro-organisms'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Agriculture & Biology

  Earth & Environmental Sciences