Allele-specific detection of single mRNA molecules in situ

C.H. Hansen, A. van Oudenaarden

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Allele-specific detection of single mRNA molecules in situ'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemical Compounds

Medicine & Life Sciences