Allelopathic activity of Stratiotes aloides on phytoplankton—towards identification of allelopathic substances

G. Mulderij, B. Mau, E. Van Donk, E.M. Gross

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  2 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)89-100
  TijdschriftHydrobiologia
  Volume584
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2007

  Citeer dit