Allelopathic effect of the aquatic macrophyte, Stratiotes aloides, on natural phytoplankton

G. Mulderij, B. Mau, A.J.P. Smolders, E. Van Donk

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  2 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Allelopathic effect of the aquatic macrophyte, Stratiotes aloides, on natural phytoplankton'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Earth & Environmental Sciences

  Agriculture & Biology