Allelopathic growth inhibition and colony formation of the green alga Scenedesmus obliquus by the aquatic macrophytes Stratiotes aloides

G. Mulderij, W.M. Mooij, E. Van Donk

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  3 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Allelopathic growth inhibition and colony formation of the green alga Scenedesmus obliquus by the aquatic macrophytes Stratiotes aloides'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Agriculture & Biology

  Earth & Environmental Sciences