Allelopathic inhibition of phytoplankton by exudates from Stratiotes aloides

G. Mulderij, W.M. Mooij, A.J.P. Smolders, E. Van Donk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Allelopathic inhibition of phytoplankton by exudates from Stratiotes aloides'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences