Allev, a new program for computer-assisted identification of yeasts

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)433
  Aantal pagina's439
  TijdschriftTaxon
  Volume43
  StatusGepubliceerd - 1994

  Citeer dit