Alleviating debilitating photophobia and secondary exotropia caused by increased straylight by widening a small posterior capsulotomy.

R. Lapid-Gortzak, I.J. Van der Meulen, C.P. Nieuwendaal, T.J.T.P. van den Berg

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

4 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)413-414
TijdschriftJournal of Cataract and Refractive Surgery
Volume37
DOI's
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit