AllRus: a system for standard description, identification and classification of Russulaceae

Vincent Robert, B. Buyck

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)471
  Aantal pagina's480
  TijdschriftMycotaxon
  Volume60
  StatusGepubliceerd - 1996

  Citeer dit