Almshouses in England and the Dutch Republic circa 1350-1800: A Comparative Perspective

H. Looijesteijn, N. Goose

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

501 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1049-1073
TijdschriftJournal of Social History
Volume45
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit