alpha-Synuclein mRNA and soluble alpha-synuclein protein levels in post-mortem brain from patients with Parkinson's disease, dementia with Lewy bodies, and Alzheimer's disease.

J.G. Quinn, D.T.R. Coulson, S. Brockbank, N. Beyer, R. Ravid, J. Hellemans, G.B. Irvine, J.A. Johnston

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)71-80
TijdschriftBrain Research
Volume1459
DOI's
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit