alpha9 Integrin promotes neurite outgrowth on tenascin-C and enhances sensory axon regeneration.

M.R. Andrews, S. Czvitkovich, E. Dassie, C.F. Vogelaar, A. Faissner, B. Blits, F.H. Gage, C. ffrench-Constant, J.W. Fawcett

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)5546-5557
TijdschriftJournal of Neuroscience
Volume29
DOI's
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit