Alpita de Jong, Knooppunt Halbertsma. Joast Hiddes Halbertsma (1789-1869) en andere Europese geleerden over het Fries en andere talen, over wetenschap en over de samenleving. Hilversum (2009), Verloren, 480 s. ISBN 978-90-8704-134- 2. [Review of: (2009) Alpita de Jong, Knooppunt Halbertsma. Joast Hiddes Halbertsma (1789-1869) en andere Europese geleerden over het Fries en andere talen, over wetenschap en over de samenleving. Hilversum (2009), Verloren, 480 s. ISBN 978-90-8704-134- 2.]

A. Dykstra

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Fries
Pagina's (van-tot)166-170
TijdschriftUs Wurk. Tydskrift foar frisistyk
Volume59
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit