ALS as a distal axonopathy: molecular mechanisms affecting neuromuscular junction stability in the presymptomatic stages of the disease

E. Moloney, Fred de Winter, J. Verhaagen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

202 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'ALS as a distal axonopathy: molecular mechanisms affecting neuromuscular junction stability in the presymptomatic stages of the disease'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences