Als ik praat, dan praat ik money: De hiphopste woorden

V.S. Waszink, Alex Reuneker, T. van der Wouden

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Originele taal-2Nederlands
TijdschriftNeerlandistiek
StatusGepubliceerd - 28 jul. 2018

Citeer dit