Vizier Vooruit: Vier Toekomstscenario's voor Nederlandse Universiteiten

Patricia Faasse, Barend van der Meulen, Patricia Heerekop

Onderzoeksoutput: Boek/RapportBoekProfessioneel

70 Downloads (Pure)

Samenvatting

In veel strategische discussies over de universiteiten gaat het of over studiefinanciering, of over studentenaantallen, of over maatschappelijke uitdagingen, of over MOOC’s (massive open online courses), of over innovatiebeleid. Deze driving forces hangen echter met elkaar samen. De vier scenario’s die in deze publicatie centraal staan, laten zien hoe die samenhang er in de toekomst uit kan zien.
Vertaalde titel van de bijdragealso published as: Future Knowledge
Originele taal-2Nederlands
UitgeverijRathenau Instituut
Aantal pagina's48
StatusGepubliceerd - 2014

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Vizier Vooruit: Vier Toekomstscenario's voor Nederlandse Universiteiten'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit