Alteration of the microRNA network during the progression of Alzheimer's disease.

P. Lau, K. Bossers, R. Janky, E. Salta, C. Sala Frigerio, S. Barbash, R. Rothman, A.S.R. Sierksma, A. Thathiah, D. Greenberg, A.S. Papadopoulou, T. Achsel, T. Ayoubi, H. Soreq, J. Verhaagen, D.F. Swaab, S. Aerts, B. De Strooper

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

105 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1613-1634
TijdschriftEMBO Molecular Medicine
Volume5
DOI's
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit