Alterations in arginine vasopressin neurons in the suprachiasmatic nucleus in depression

J.N. Zhou, R.F. Riemersma, U.A. Unmehopa, W.J.G. Hoogendijk, J.J. van Heerikhuize, M.A. Hofman, D.F. Swaab

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)655-662
TijdschriftArchives of General Psychiatry
Volume58
StatusGepubliceerd - 2001

Citeer dit