Alterations in blood glucose and plasma glucagon concentrations during deep brain stimulation in the shell region of the nucleus accumbens in rats.

C. Diepenbroek, G. Van der Plasse, L. Eggels, M. Rijnsburger, M.G.P. Feenstra, A. Kalsbeek, D. Denys, E. Fliers, M.J. Serlie, S.E. La Fleur

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)226
TijdschriftFrontiers in Neuroscience
Volume7
DOI's
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit