Alternaria hungarica sp. nov., a minor foliar pathogen of wheat in Hungary

B. Toth, Maria Csosz, Agnes Szabo-Hever, Emory G. Simmons, R.A. Samson, J. Varga

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)94-100
  TijdschriftMycologia
  Volume103
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2011

  Citeer dit