Alternaria infectoria brain abscess in a child with chronic granulomatous disease

E. Hipolito, E. Faria, A. Alves, G.S. de Hoog, J. Anjos, T. Goncalves, P.V. Morais, H. Estevao

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    27 Citaten (Scopus)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Alternaria infectoria brain abscess in a child with chronic granulomatous disease'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Medicine & Life Sciences