Alternaria redefined

J.H.C. Woudenberg, J.Z. Groenewald, M. Binder, P.W. Crous

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)171-212
  TijdschriftStudies in Mycology
  Volume75
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2013

  Citeer dit