Alternaria section Alternaria: Species, formae speciales or pathotypes'

J.H.C. Woudenberg, M.F. Seidl, J.Z. Groenewald, M . de Vries, B. Stielow, B.P.H.J. Thomma, P.W. Crous

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  411 Citaten (Scopus)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Alternaria section Alternaria: Species, formae speciales or pathotypes''. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Agriculture & Biology

  Medicine & Life Sciences