Alternative mechanisms alter the emergent properties of self-organization in mussel beds

Q.X. Liu, E.J. Weerman, P.M.J. Herman, H. Olff, J. Van de Koppel

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Alternative mechanisms alter the emergent properties of self-organization in mussel beds'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Earth & Environmental Sciences

  Medicine & Life Sciences

  Agriculture & Biology

  Chemical Compounds