Alternative stable states in large shallow lakes?

Annette B.G. Janssen, Sven Teurlincx, S.Q. An, J.H. Janse, H.W. Paer, Wolf M. Mooij

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

111 Citaten (Scopus)
573 Downloads (Pure)

Zoekresultaten