Aluminium oxide as adsorbent for natural water-soluble yellow material

J.R. Moed

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)140-142
  TijdschriftLimnology and Oceanography
  Volume16
  Nummer van het tijdschrift1
  StatusGepubliceerd - 1971

  Citeer dit